Ambasador

Një i huaj përgjithësisht i paaftë që internohet në Shqipëri për një periudhë të kufizuar. Lexo më shumë: Fjalorthi politik shqiptar

You may also like...