AMC + Vodafone, 1.96 miliardë dollarë të ardhura, 730 milionë fitime

You may also like...

  • THOR

    “Të dyja kompanitë i nënshtrohen tatimit 10 për qind mbi fitimin neto të deklaruar.”

    Po mesatarja europiane sa eshte?