AMC + Vodafone, 1.96 miliardë dollarë të ardhura, 730 milionë fitime

[chartboot version= ‘3.0’ code= ‘D47F’ border= ‘1’ width= ‘600’ height= ‘400’ attribution= ‘1’ jsondesc= ‘{“containerId”:”visualizationD47F”,”dataTable”:{“cols”:xxx00xxx{“id”:””,”label”:”Year “,”pattern”:””,”type”:”string”,”p”:{}},{“id”:””,”label”:”Revenues”,”pattern”:””,”type”:”number”,”p”:{}},{“id”:””,”label”:”Net Profit”,”pattern”:””,”type”:”number”,”p”:{}},{“id”:””,”label”:”Profit Margin”,”pattern”:””,”type”:”number”}xxx01xxx,”rows”:xxx00xxx{“c”:xxx00xxx{“v”:”y2008″,”f”:null},{“v”:24,”f”:null},{“v”:11,”f”:null},{“v”:46,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”y2009″,”f”:null},{“v”:22,”f”:null},{“v”:9,”f”:null},{“v”:42,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”y2010″,”f”:null},{“v”:19,”f”:null},{“v”:5,”f”:null},{“v”:30,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”y2011″,”f”:null},{“v”:19,”f”:null},{“v”:4,”f”:null},{“v”:21,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”y2012″,”f”:null},{“v”:23,”f”:null},{“v”:5,”f”:null},{“v”:22,”f”:null}xxx01xxx}xxx01xxx,”p”:null},”options”:{“legend”:”top”,”title”:”Vodafone 2008-2012. Të ardhurat në miliardë lekë. Fitimet neto në miliardë lekë, marzhi në %”,”isStacked”:false,”vAxes”:xxx00xxx{“title”:null,”minValue”:null,”maxValue”:null,”viewWindow”:{“max”:null,”min”:null},”useFormatFromData”:true},{“viewWindow”:{“max”:null,”min”:null},”minValue”:null,”maxValue”:null,”useFormatFromData”:true}xxx01xxx,”animation”:{“duration”:500},”booleanRole”:”certainty”,”hAxis”:{“useFormatFromData”:true,”viewWindow”:null,”minValue”:null,”maxValue”:null,”viewWindowMode”:null},”series”:{“1”:{“targetAxisIndex”:1}},”focusTarget”:”category”},”state”:{},”isDefaultVisualization”:true,”chartType”:”ColumnChart”}’ ]

Dy kompanitë më të mëdha celulare në Shqipëri, Vodafone dhe AMC kanë patur gjatë periudhës pesëvjeçare 2008-2012 të ardhura të përgjithshme prej 196,207,324,000 lekë shqiptare. Që ta themi më thjeshtë, 196 miliardë lekë, ose 1,4 miliardë euro, ose 1.96 miliardë dollarë.

Të dhënat janë nga bilancet e këtyre kompanive të dorëzuara te Qendra Kombëtare e Regjistrimit.

Fitimet neto të deklaruara të këtyre kompanive për periudhën 2008-2012 janë 73,209,730,000 lekë, ose 73 miliardë lekë, 523 milionë euro apo 732 milionë dollarë.

Përgjatë viteve, të ardhurat e AMC pothuajse janë përgjysmuar ndërsa fitimet e deklaruara kanë rënë me dy të tretat.

Për Vodafone, situata është ndryshe. Të ardhurat kanë qëndruar në pak a shumë të njëjtat nivele ndërsa fitimet e deklaruara para autoriteteve shqiptare kanë rënë me më shumë se dy herë.

Arsyet e rënies së fitimeve lidhen me disa pagesa të majme që kjo kompani ka kryer për kompani simotra, por për këtë do të flasim një herë tjetër.

Të dyja kompanitë i nënshtrohen tatimit 10 për qind mbi fitimin neto të deklaruar.

image001

image002

You may also like...