Aset i partisë

Një person që tashme nuk ka asnjë shans të bëjë karrierë në parti, por që pretendohet se e ka patur dikur këtë shans. Asetet e partisë dallohen nga xhaketat e vjetra dhe xhaketat e kthyera, pasi kontribuojnë me qëndrime politike kinse të pavarura dhe ruajnë një qëndrim prej aseti. (Fjalorthi Politik ) Kontribues: E.L

You may also like...