Author: Admin

Tatimi mbi pagën sipas Ministrisë së Financave 0

Tatimi mbi pagën sipas Ministrisë së Financave

  Tabela e mësipërme është marrë nga Ministria e Financave dhe paraqet formulën e re të tatimit mbi të ardhurat personale. Dokumenti është projekt, nuk është miratuar dhe nuk dihet nëse do të jetë varianti...

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, 1989-2013 0

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, 1989-2013

[chartboot version= ‘3.0’ code= ‘AB4C’ border= ‘1’ width= ‘600’ height= ‘400’ attribution= ‘1’ jsondesc= ‘{“containerId”:”visualizationAB4C”,”dataTable”:{“cols”:xxx00xxx{“id”:””,”label”:””,”pattern”:””,”type”:”string”,”p”:{}},{“id”:””,”label”:”Indeksi”,”pattern”:””,”type”:”number”}xxx01xxx,”rows”:xxx00xxx{“c”:xxx00xxx{“v”:”1989-12″,”f”:null},{“v”:11,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1990-12″,”f”:null},{“v”:11,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1991-12″,”f”:null},{“v”:23,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1992-01″,”f”:null},{“v”:25,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1992-02″,”f”:null},{“v”:28,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1992-03″,”f”:null},{“v”:32,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1992-04″,”f”:null},{“v”:35,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1992-05″,”f”:null},{“v”:37,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1992-06″,”f”:null},{“v”:39,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1992-07″,”f”:null},{“v”:42,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1992-08″,”f”:null},{“v”:61,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1992-09″,”f”:null},{“v”:65,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1992-10″,”f”:null},{“v”:73,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1992-11″,”f”:null},{“v”:75,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1992-12″,”f”:null},{“v”:76,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1993-01″,”f”:null},{“v”:82,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1993-02″,”f”:null},{“v”:85,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1993-03″,”f”:null},{“v”:86,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1993-04″,”f”:null},{“v”:86,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1993-05″,”f”:null},{“v”:85,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1993-06″,”f”:null},{“v”:85,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1993-07″,”f”:null},{“v”:92,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1993-08″,”f”:null},{“v”:93,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1993-09″,”f”:null},{“v”:97,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1993-10″,”f”:null},{“v”:99,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1993-11″,”f”:null},{“v”:100,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1993-12″,”f”:null},{“v”:100,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1994-01″,”f”:null},{“v”:102,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1994-02″,”f”:null},{“v”:104,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1994-03″,”f”:null},{“v”:104,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1994-04″,”f”:null},{“v”:114,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1994-05″,”f”:null},{“v”:116,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1994-06″,”f”:null},{“v”:118,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1994-07″,”f”:null},{“v”:114,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1994-08″,”f”:null},{“v”:111,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1994-09″,”f”:null},{“v”:112,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1994-10″,”f”:null},{“v”:113,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1994-11″,”f”:null},{“v”:114,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1994-12″,”f”:null},{“v”:116,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1995-01″,”f”:null},{“v”:118,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1995-02″,”f”:null},{“v”:121,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1995-03″,”f”:null},{“v”:121,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1995-04″,”f”:null},{“v”:123,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1995-05″,”f”:null},{“v”:122,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1995-06″,”f”:null},{“v”:120,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1995-07″,”f”:null},{“v”:116,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1995-08″,”f”:null},{“v”:117,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1995-09″,”f”:null},{“v”:118,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1995-10″,”f”:null},{“v”:119,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1995-11″,”f”:null},{“v”:122,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1995-12″,”f”:null},{“v”:123,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1996-01″,”f”:null},{“v”:125,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1996-02″,”f”:null},{“v”:127,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1996-03″,”f”:null},{“v”:129,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1996-04″,”f”:null},{“v”:131,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1996-05″,”f”:null},{“v”:133,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1996-06″,”f”:null},{“v”:132,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1996-07″,”f”:null},{“v”:135,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1996-08″,”f”:null},{“v”:138,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1996-09″,”f”:null},{“v”:142,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1996-10″,”f”:null},{“v”:144,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1996-11″,”f”:null},{“v”:143,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1996-12″,”f”:null},{“v”:144,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1997-01″,”f”:null},{“v”:146,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1997-02″,”f”:null},{“v”:154,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1997-03″,”f”:null},{“v”:176,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1997-04″,”f”:null},{“v”:173,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1997-05″,”f”:null},{“v”:175,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1997-06″,”f”:null},{“v”:185,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1997-07″,”f”:null},{“v”:182,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1997-08″,”f”:null},{“v”:183,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1997-09″,”f”:null},{“v”:186,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1997-10″,”f”:null},{“v”:196,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1997-11″,”f”:null},{“v”:200,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1997-12″,”f”:null},{“v”:205,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1998-01″,”f”:null},{“v”:212,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1998-02″,”f”:null},{“v”:216,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1998-03″,”f”:null},{“v”:218,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1998-04″,”f”:null},{“v”:222,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1998-05″,”f”:null},{“v”:221,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1998-06″,”f”:null},{“v”:217,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1998-07″,”f”:null},{“v”:213,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1998-08″,”f”:null},{“v”:214,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1998-09″,”f”:null},{“v”:217,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1998-10″,”f”:null},{“v”:218,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1998-11″,”f”:null},{“v”:218,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1998-12″,”f”:null},{“v”:223,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1999-01″,”f”:null},{“v”:225,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1999-02″,”f”:null},{“v”:223,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1999-03″,”f”:null},{“v”:223,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1999-04″,”f”:null},{“v”:223,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1999-05″,”f”:null},{“v”:221,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1999-06″,”f”:null},{“v”:216,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1999-07″,”f”:null},{“v”:213,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1999-08″,”f”:null},{“v”:213,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1999-09″,”f”:null},{“v”:213,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1999-10″,”f”:null},{“v”:214,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1999-11″,”f”:null},{“v”:215,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”1999-12″,”f”:null},{“v”:220,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2000-01″,”f”:null},{“v”:222,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2000-02″,”f”:null},{“v”:220,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2000-03″,”f”:null},{“v”:218,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2000-04″,”f”:null},{“v”:219,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2000-05″,”f”:null},{“v”:221,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2000-06″,”f”:null},{“v”:216,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2000-07″,”f”:null},{“v”:211,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2000-08″,”f”:null},{“v”:211,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2000-09″,”f”:null},{“v”:215,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2000-10″,”f”:null},{“v”:218,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2000-11″,”f”:null},{“v”:219,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2000-12″,”f”:null},{“v”:230,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2001-01″,”f”:null},{“v”:227,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2001-02″,”f”:null},{“v”:224,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2001-03″,”f”:null},{“v”:224,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2001-04″,”f”:null},{“v”:226,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2001-05″,”f”:null},{“v”:227,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2001-06″,”f”:null},{“v”:225,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2001-07″,”f”:null},{“v”:222,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2001-08″,”f”:null},{“v”:220,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2001-09″,”f”:null},{“v”:223,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2001-10″,”f”:null},{“v”:222,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2001-11″,”f”:null},{“v”:226,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2001-12″,”f”:null},{“v”:238,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2002-01″,”f”:null},{“v”:241,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2002-02″,”f”:null},{“v”:241,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2002-03″,”f”:null},{“v”:241,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2002-04″,”f”:null},{“v”:241,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2002-05″,”f”:null},{“v”:237,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2002-06″,”f”:null},{“v”:233,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2002-07″,”f”:null},{“v”:232,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2002-08″,”f”:null},{“v”:232,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2002-09″,”f”:null},{“v”:234,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2002-10″,”f”:null},{“v”:234,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2002-11″,”f”:null},{“v”:234,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2002-12″,”f”:null},{“v”:242,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2003-01″,”f”:null},{“v”:241,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2003-02″,”f”:null},{“v”:243,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2003-03″,”f”:null},{“v”:244,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2003-04″,”f”:null},{“v”:246,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2003-05″,”f”:null},{“v”:244,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2003-06″,”f”:null},{“v”:239,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2003-07″,”f”:null},{“v”:239,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2003-08″,”f”:null},{“v”:239,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2003-09″,”f”:null},{“v”:241,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2003-10″,”f”:null},{“v”:241,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2003-11″,”f”:null},{“v”:242,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2003-12″,”f”:null},{“v”:250,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2004-01″,”f”:null},{“v”:249,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2004-02″,”f”:null},{“v”:254,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2004-03″,”f”:null},{“v”:254,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2004-04″,”f”:null},{“v”:254,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2004-05″,”f”:null},{“v”:250,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2004-06″,”f”:null},{“v”:246,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2004-07″,”f”:null},{“v”:246,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2004-08″,”f”:null},{“v”:245,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2004-09″,”f”:null},{“v”:246,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2004-10″,”f”:null},{“v”:246,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2004-11″,”f”:null},{“v”:247,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2004-12″,”f”:null},{“v”:255,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2005-01″,”f”:null},{“v”:257,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2005-02″,”f”:null},{“v”:258,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2005-03″,”f”:null},{“v”:258,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2005-04″,”f”:null},{“v”:258,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2005-05″,”f”:null},{“v”:255,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2005-06″,”f”:null},{“v”:253,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2005-07″,”f”:null},{“v”:250,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2005-08″,”f”:null},{“v”:251,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2005-09″,”f”:null},{“v”:253,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2005-10″,”f”:null},{“v”:254,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2005-11″,”f”:null},{“v”:255,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2005-12″,”f”:null},{“v”:260,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2006-01″,”f”:null},{“v”:261,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2006-02″,”f”:null},{“v”:262,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2006-03″,”f”:null},{“v”:262,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2006-04″,”f”:null},{“v”:264,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2006-05″,”f”:null},{“v”:263,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2006-06″,”f”:null},{“v”:260,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2006-07″,”f”:null},{“v”:259,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2006-08″,”f”:null},{“v”:258,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2006-09″,”f”:null},{“v”:260,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2006-10″,”f”:null},{“v”:260,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2006-11″,”f”:null},{“v”:262,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2006-12″,”f”:null},{“v”:267,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2007-01″,”f”:null},{“v”:268,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2007-02″,”f”:null},{“v”:269,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2007-03″,”f”:null},{“v”:269,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2007-04″,”f”:null},{“v”:269,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2007-05″,”f”:null},{“v”:266,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2007-06″,”f”:null},{“v”:265,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2007-07″,”f”:null},{“v”:264,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2007-08″,”f”:null},{“v”:269,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2007-09″,”f”:null},{“v”:271,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2007-10″,”f”:null},{“v”:271,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2007-11″,”f”:null},{“v”:272,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2007-12″,”f”:null},{“v”:275,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2008-01″,”f”:null},{“v”:276,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2008-02″,”f”:null},{“v”:279,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2008-03″,”f”:null},{“v”:282,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2008-04″,”f”:null},{“v”:281,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2008-05″,”f”:null},{“v”:278,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2008-06″,”f”:null},{“v”:276,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2008-07″,”f”:null},{“v”:274,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2008-08″,”f”:null},{“v”:276,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2008-09″,”f”:null},{“v”:278,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2008-10″,”f”:null},{“v”:279,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2008-11″,”f”:null},{“v”:278,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2008-12″,”f”:null},{“v”:281,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2009-01″,”f”:null},{“v”:282,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2009-02″,”f”:null},{“v”:284,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2009-03″,”f”:null},{“v”:286,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2009-04″,”f”:null},{“v”:286,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2009-05″,”f”:null},{“v”:284,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2009-06″,”f”:null},{“v”:282,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2009-07″,”f”:null},{“v”:280,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2009-08″,”f”:null},{“v”:282,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2009-09″,”f”:null},{“v”:284,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2009-10″,”f”:null},{“v”:286,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2009-11″,”f”:null},{“v”:287,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2009-12″,”f”:null},{“v”:291,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2010-01″,”f”:null},{“v”:292,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2010-02″,”f”:null},{“v”:297,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2010-03″,”f”:null},{“v”:297,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2010-04″,”f”:null},{“v”:296,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2010-05″,”f”:null},{“v”:297,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2010-06″,”f”:null},{“v”:291,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2010-07″,”f”:null},{“v”:289,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2010-08″,”f”:null},{“v”:292,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2010-09″,”f”:null},{“v”:294,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2010-10″,”f”:null},{“v”:294,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2010-11″,”f”:null},{“v”:295,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2010-12″,”f”:null},{“v”:301,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2011-01″,”f”:null},{“v”:304,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2011-02″,”f”:null},{“v”:311,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2011-03″,”f”:null},{“v”:310,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2011-04″,”f”:null},{“v”:309,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2011-05″,”f”:null},{“v”:305,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2011-06″,”f”:null},{“v”:302,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2011-07″,”f”:null},{“v”:300,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2011-08″,”f”:null},{“v”:301,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2011-09″,”f”:null},{“v”:302,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2011-10″,”f”:null},{“v”:303,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2011-11″,”f”:null},{“v”:303,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2011-12″,”f”:null},{“v”:306,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2012-01″,”f”:null},{“v”:309,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2012-02″,”f”:null},{“v”:313,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2012-03″,”f”:null},{“v”:314,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2012-04″,”f”:null},{“v”:314,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2012-05″,”f”:null},{“v”:311,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2012-06″,”f”:null},{“v”:309,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2012-07″,”f”:null},{“v”:308,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2012-08″,”f”:null},{“v”:309,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2012-09″,”f”:null},{“v”:310,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2012-10″,”f”:null},{“v”:310,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2012-11″,”f”:null},{“v”:311,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2012-12″,”f”:null},{“v”:314,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2013-01″,”f”:null},{“v”:317,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2013-02″,”f”:null},{“v”:320,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2013-03″,”f”:null},{“v”:321,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2013-04″,”f”:null},{“v”:321,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2013-05″,”f”:null},{“v”:318,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2013-06″,”f”:null},{“v”:316,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2013-07″,”f”:null},{“v”:332,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2013-08″,”f”:null},{“v”:332,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”2013-09″,”f”:null},{“v”:315,”f”:null}xxx01xxx}xxx01xxx,”p”:null},”options”:{“legend”:”right”,”title”:””,”curveType”:”function”,”vAxes”:xxx00xxx{“title”:null,”minValue”:null,”maxValue”:null,”viewWindow”:{“max”:null,”min”:null},”useFormatFromData”:true},{“viewWindow”:{“max”:null,”min”:null},”minValue”:null,”maxValue”:null,”useFormatFromData”:true}xxx01xxx,”animation”:{“duration”:500},”booleanRole”:”certainty”,”lineWidth”:2,”hAxis”:{“minValue”:null,”maxValue”:null,”viewWindow”:null,”viewWindowMode”:null,”useFormatFromData”:true}},”state”:{},”isDefaultVisualization”:true,”chartType”:”LineChart”}’ ] Instituti i Statistikave ka publikuar së fundmi një seri kohore të Indeksit të Çmimeve të Konsumit në Shqipëri...

KUR VIKTIMA KONSIDEROHET BISHTPËRDREDHUR 1

KUR VIKTIMA KONSIDEROHET BISHTPËRDREDHUR

Gjergj Erebara Në vitin e largët 1967, një vajzë në Tiranë, në vit të fundit në gjimnaz, i shkruan një letër shokut Enver. Ajo i përkiste gjeneratës së parë të shqiptarëve që patën lindur...

AMC + Vodafone, 1.96 miliardë dollarë të ardhura, 730 milionë fitime 1

AMC + Vodafone, 1.96 miliardë dollarë të ardhura, 730 milionë fitime

[chartboot version= ‘3.0’ code= ‘D47F’ border= ‘1’ width= ‘600’ height= ‘400’ attribution= ‘1’ jsondesc= ‘{“containerId”:”visualizationD47F”,”dataTable”:{“cols”:xxx00xxx{“id”:””,”label”:”Year “,”pattern”:””,”type”:”string”,”p”:{}},{“id”:””,”label”:”Revenues”,”pattern”:””,”type”:”number”,”p”:{}},{“id”:””,”label”:”Net Profit”,”pattern”:””,”type”:”number”,”p”:{}},{“id”:””,”label”:”Profit Margin”,”pattern”:””,”type”:”number”}xxx01xxx,”rows”:xxx00xxx{“c”:xxx00xxx{“v”:”y2008″,”f”:null},{“v”:24,”f”:null},{“v”:11,”f”:null},{“v”:46,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”y2009″,”f”:null},{“v”:22,”f”:null},{“v”:9,”f”:null},{“v”:42,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”y2010″,”f”:null},{“v”:19,”f”:null},{“v”:5,”f”:null},{“v”:30,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”y2011″,”f”:null},{“v”:19,”f”:null},{“v”:4,”f”:null},{“v”:21,”f”:null}xxx01xxx},{“c”:xxx00xxx{“v”:”y2012″,”f”:null},{“v”:23,”f”:null},{“v”:5,”f”:null},{“v”:22,”f”:null}xxx01xxx}xxx01xxx,”p”:null},”options”:{“legend”:”top”,”title”:”Vodafone 2008-2012. Të ardhurat në miliardë lekë. Fitimet neto në miliardë lekë, marzhi në %”,”isStacked”:false,”vAxes”:xxx00xxx{“title”:null,”minValue”:null,”maxValue”:null,”viewWindow”:{“max”:null,”min”:null},”useFormatFromData”:true},{“viewWindow”:{“max”:null,”min”:null},”minValue”:null,”maxValue”:null,”useFormatFromData”:true}xxx01xxx,”animation”:{“duration”:500},”booleanRole”:”certainty”,”hAxis”:{“useFormatFromData”:true,”viewWindow”:null,”minValue”:null,”maxValue”:null,”viewWindowMode”:null},”series”:{“1”:{“targetAxisIndex”:1}},”focusTarget”:”category”},”state”:{},”isDefaultVisualization”:true,”chartType”:”ColumnChart”}’ ]

1452428 10151835349586523 1509069886 n 0

28 apo 29 nëntori si tregti të vdekurish

Gjergj Erebara Një luftë përfundon kur nënshkruhet një marrëveshje armëpushimi, apo paqeje. Dita e Fitores në Europë është 8 maji sepse Aleatët Perëndimorë këtë ditë pranuan aktin e dorëzimit më datë 7. Bashkimi Sovjetik...

Disa teknika të thjeshta për një blog 0

Disa teknika të thjeshta për një blog

Një blog teorikisht është diçka e ndërmjetme mes cektësisë intelektuale të një lajmi televiziv dhe një shkrimi të thelluar të një gazete. Kjo nuk do të thotë se në blogje nuk mund të bëhen...

Jepini ato dreq qindarkash 1

Jepini ato dreq qindarkash

Gjergj Erebara Qeveria shqiptare e ka rritur borxhin publik me plot 240 milionë dollarë për të shlyer faturat e prapambetura të punëve publike. Për këtë nuk ka dyshim se ka bërë shumë mirë. Një...