Bashizëm

m: model post-autoritar lidershipi i bazuar mbi buzëqeshjen me çdo kusht dhe në fitoret si të Lulit (shih: Fitore si e Lulit). Kjo lëvizje nuk është përjashtuese por i fton të pakënaqurit t’i bëjnë hall vetes. Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...