Bëj Shtet

Retorikë propagandistike e përdorur në historinë e Shqipërisë nga Leka Zogu në vitin 1997 dhe nga Edi Rama pas vitit 2013. Nënkupton përdorimin e dhunës me lehtësi dhe pa ndonjë kujdes për parametrat ligjorë, nën argumentimin se situata ka dalë jashtë kontrollit dhe se vetëm dhuna e sjell popullin në vete. Ndryshe nga Leka Zogu, i cili nuk pati mundësi ta vërë në jetë retorikën e tij, Edi Rama e vuri në jetë duke burgosur disa mijëra shqiptarë, përgjithësisht të varfër dhe të pafuqishëm, për shkeljen e rregullave të trafikut, për vjedhje të energjisë elektrike apo për mospagesë taksash. Në të gjitha rastet, asnjë shqiptar i pasur dhe i fuqishëm nuk u gjet fajtor për asgjë. Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...