Çertifikatat

Metoda më e përhapur e manipulimeve zgjedhore deri në vitin 2005, e përdorur veçanërisht nga demokratët, por edhe nga socialistët. Çertifikatat e lindjes shërbenin si mjet identifikimi për shumë zgjedhje në Shqipëri. Metoda e manipulimit qe identifikimi në listën e zgjedhësve të njerëzve që nuk votonin ose që gjendeshin jashtë Shqipërisë në ditën e zgjedhjeve, prodhimi i një çertifikate false në emër të votuesit të munguar ku vendosej fotografia e njeriut që do të hidhte fizikisht votën e rreme. Me marrëveshjen politike të vitit 2008, çertifikatat nuk u përdorën më si mjete identifikimi për zgjedhje dhe u zëvendësuan nga kartat e identitetit biometrike. Shih.

Shih më shumë: Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...