Çfarë aritmetike, shpjegimi i kryeministrit për deficitin buxhetor është mbresëlënës…

You may also like...