Çfarë opozite do të kemi? Atë që kemi patur gjithmonë, një opozitë qesharake dhe të rreme

You may also like...