Coca Cola

Një politikan që ka shumë reklamë dhe pak lëng banal brenda, i cili, po të konsumohet me tepri shkakton obezitet mendor për të interesuarit me politikën. Në mënyrë tipike, paraqet një shije të lehtë freskuese dhe perëndimore, që pasohet nga një passhije injorance dhe rëndomtësie.

Shih më shumë: Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...