Delevizim

Nga anglishtja, Deleverage, nënkupton përpjekjen për të ulur shkallën e ekspozimit nga rreziku në një investim përmes pakësimit të shkallës së levës financiare (shih). Zakonisht në periudhat me rritje ekonomike, aktorët ekonomikë e rrisin shkallën e huamarrjes në raport me kapitalin e vet, gjë që rrit shkallën e rrezikut të tyre përballë goditjeve të papritura, gjë që i shtyn aktorët në periudha krize të shkurtojnë borxhet dhe të rrisin pjesën e kapitalit të vet mbi asetet. Fjalorthi Ekonomik

You may also like...