Edhe në Finlandë, të ardhurat bazë universale janë një ide tepër e mirë për të qenë e vërtetë

You may also like...