Ekspert i huaj

Një emigrant i përkohshëm i punësuar në Shqipëri dhe i paguar në përgjithësi nga vendi i tij me para që vendi përkatës i ka dhënë borxh shtetit shqiptar. Përgjithësisht simbol i paaftësisë, por me shfaqje perëndimore. Shih më shumë: Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...