Fjalori i gjuhës së sotme shqipe (Indeksi)

Ky është një fjalorth i përditësuar i gjuhës shqipe me fjalë e shprehje të sjella në përdorim gjatë kohës sonë dhe që nuk gjenden në fjalorët zyrtarë të mëparshëm ose që autori beson se ka sjellë një përkufizim më të mirë. Nëse keni vërejtje, sugjerime apo rekomandime për pasurim apo përmirësim të këtij fjalorthi, na shkruani në [email protected]

Karantínë

Teleogji

You may also like...