Fjalorthi ekonomik indeks

Ky është indeksi i fjalorthit ekonomik shqip – shqip. Ju mund të kontribuoni për të korrigjuar gabimet e mundshme apo për të përmirësuar shpjegimet si dhe për ta pasuruar fjalorthin me terma të tjera duke komentuar në hapësirën e komenteve në fund të këtij postimi.

Avantazhi i prapambetjes

Banka e Rregullimeve Ndërkombëtare (BIS BASEL)

Bimetalizmi

Buxheti i konsoliduar i shtetit

Delevizim

Efekti mbi fqinjët

Ekonomiksi i pikave që rrjedhin poshtë

Emision monetar

Faktori i Produktivitetit Total

Frang ar

Inflacion

Jelldi Demografik

Krijimi shkatërrues

Kursi fiks i këmbimit valutor

Kursi i Lirë i Luhatshëm

Interes real negativ

Lehtësim Sasior

Lufta e monedhave

Mekanizmi i Flukseve të Përcaktuara nga Çmimi

Merkantilizmi

Mobilitet shoqëror

Monopson

Multiplikatori

Ndryshimi strukturor

Nënçmim

Normë interesi negativ

Obligacion

Oligopson

Pariteti i Fuqisë Blerëse

Punësimi i plotë

Reforma Monetare 1946

REPO

Rregullat Fiskale

Stabiliteti i çmimeve

Standardi i Arit

Standardi i Metalit

Shkalla e levës financiare

Stanjacion

Stagflacion

Trimetalizmi

You may also like...