Gjithofob

Një njeri që me kalimin e kohës ka shprehur fobi të theksuar ndaj një sërë grupimesh shoqërore apo idesh, me përjashtim të fobisë ndaj parasë. Simboli më i madh i gjithofobisë në Shqipëri është aktualisht Artan Lame, i cili ka shprehur njëkohësisht fobi ndaj gejve (homofobi), fobi ndaj romëve (racizëm) dhe fobi ndaj myslimanëve praktikantë, (islamofobi) krahas fobive të tjera të nënkuptuara ndaj katundarëve etj. Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...