Gojore

Kur një opinionist/e që po interviston një politikan, falë delikatesës së pyetjeve të tij apo saj shkakton orgazmë propagandistike te politikani, atëhere kemi të bëjmë me një gojore intelektuale. Eksperienca ka treguar se në situata të tilla, orgazmat mund të jenë të vetme dhe të kufizuara ose mund të kemi edhe orgazmë të shumëfishtë, në varësi kjo të delikatesës së pyetjeve. Shih më shumë: Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...