Hanxhar i krimit

Një shprehje e përdorur nga Sali Berisha rreth vitit 2006 për të karakterizuar të gjitha kritikat që mund t’i bënte media atij vetë apo qeverisë së tij. Kur media kritikonte atëherë qe ose Media e Krimit, ose Hanxhar i Krimit. Shih më shumë: Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...