Ishim mirë kur ishim keq

Referencë kohore për periudhën 2003-2005, kur lulëzonte korrupsioni në nivelet e ulta të qeverisjes vendore dhe qëndrore. Është e ndryshme nga periudha më herët ose më vonë kur korrupsioni lulëzonte në mënyrë disproporcionale në nivelet e larta të qeverisjes. Fjalorthi politik shqiptar

You may also like...