Krijimi Shkatërrues i Shumpeterit

Krijimi shkatërrues ose shkatërrimi krijues në varësi të përkthimit, është një term i krijuar nga ekonomisti Joseph Schumpeter në librin “Kapitalizmi, Socializmi dhe Demokracia” në vitin 1942 përshkruan “procesin e mutacionit industrial që në mënyrë të pandërprerë revolucionarizion strukturën ekonomike nga brenda, duke shkatërruar vazhdimisht të vjetrën dhe duke krijuar vazhdimisht të renë.” Kjo ndodh kur inovacioni shpërbën organizimet e vjetra dhe çliron burime për t’u përdorur gjetkë. Link

Lexo më shumë: Fjalorthi ekonomik

You may also like...