Laptopist

Një kandidat për politikan që disponon një kompjuter të lëvizshëm me të cilin realizon çudira propagandistike në kohë rekord. Në disa raste, këto lloj kandidatësh kanë arritur suksesin duke u bërë politikanë të nivelit të ulët, veçanërisht në Partinë Socialiste. Shih më shumë: Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...