Lehtësim Sasior

Term i futur në përdorim pas krizës së vitit 2008 dhe që nënkupton politikën e një banke qendrore për të emetuar para shtesë në format elektronik për të blerë borxhet e qeverive apo korporatave me synimin e lehtësimit të krizës ekonomike në kushtet kur mekanizmi i uljes së interesit bazë në ekonomi nuk është më i disponueshëm pasi interesat janë zero. Në anglisht: Quantitative Easing Shih gjithashtu: Reflacion, inflacion, deflacion

 

You may also like...