Librat dhe Tirania

“Gjysmë shekulli më parë, romanet klasike mbi totalitarizmin paralajmëruan për dominimin e ekraneve, pakësimin e librave, zvogëlimin e fjalorit dhe vështirësitë në të menduar të lidhura me këto.

Te Fahrenheit 451, publikuar më 1953, me autor Ray Bradbury, zjarrfikësit kërkojnë për libra për t’u djegur ndërsa njerëzit ndjekin televizion interaktiv. Te 1984 nga George Orwell, televizioni është dydrejtimësh, duke i lejuar qeverisë të shohë qytetarët ndërsa librat janë të ndaluar.”
Ilaçi kundër totalitarizmit: lexo libra. 
Timothy Snyder

You may also like...