Mashtrimi me avion

Një mashtrim historik dhe legjendar paraelektoral i organizuar nga Partia Demokratike në zgjedhjet e vitit 2009 për banorët e Kukësit, në të cilin, një avion pasagjerësh raportohet se u porosit që të ulej në Aeroportin e Kukësit për të krijuar gënjeshtrën se ky rajon do të kishte së shpejti një aeroport ndërkombëtar. Pas largimit të avionit, Kukësi mbeti njësoj siç kishte qenë më parë. Shih më shumë: Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...