Metizmi

Përkufizuar nga Koço Kokëdhima si situata në të cilën duhet të paguash zyrtarët e qeverisë për të përfituar atë që ligjërisht të takon. Është e ndryshme nga korrupsioni, ku duhet të paguash për të përfituar diçka që nuk të takon. Shih më shumë: Sistemi i Grabitjes. Shih më shumë: Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...