Ministër pa portofol

Njeri kot që nuk duhet të bëhet asgjë por njëkohësisht duhet të bëhet diçka. Me raste njeriu më kot në një qeveri u quajt ministër për reformat, ministër informacioni, ministër i teknologjisë së informacionit, ministër koordinues dhe natyrisht, Ministër Pa Portofol. Kjo nuk do të thoshte në asnjë rast se ai nuk e kishte një portofol. Pas vitit 2013, ky lloj njeriu u quajt Ministër për Marrëdhëniet me Parlamentin. Shih më shumë: Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...