Ministri OJQ

Një institucion publik i menaxhuar në mënyrë trendy, me shumë ngjyra, plot shpresë dhe aspak bukë. Referencë për Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë gjatë viteve 2013 dhe 2014. Shih më shumë: Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...