Mitingash

Një njeri që e ka për profesion të marrë pjesë në çdo miting, me apo pa pagesë në mbështetje të njërës apo disa partive njëherësh. Shih më shumë: Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...