Mjaftist

Djalë i ri që flet gjysmë shqip dhe gjysmë anglisht, përgjithësisht i cekët, që flet për gjëra të mëdha në përpjekje për të kapur ndonjë post te partitë politike. Ka patur një debat të rëndësishëm dikur nëse këto duhej të quheshin mjaftist apo mjaftarë.

Shih më shumë: Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...