Pabarazia, ekonomia është rritur, por vetëm për disa

You may also like...