Pagator

Njeriu shërben si ndërmjetës mes një partie politike/biznesmeni dhe mitingashëve që marrin pjesë në miting në këmbim të shumave të vogla të parave. Fjalorthi politik shqiptar

You may also like...