Përfundimisht kundër të ashtuquajturës reformë universitare

You may also like...

  • ARTAN FUGA

    Shkrim dhe reflektim shumë i drejtë i zotit Gjergj Erebara. Vetëm një sqarim, në atë komision nuk ka asnjë përfaqësues të Universiteteve publike, asnjë, ata pedagogë përfaqësojnë ata që i kanë caktuar, pra kryetarin e komisionit sepse ai ka deklaruar publikisht se antarët janë emëruar ekskluzivisht prej tij. E pabesueshme si manipulim, por gjithsesi nuk përfaqësojnë me asnjë mandat universitetet publike.