Përkthim shqip-shqip i “Dokumentit të Politikave të Pensioneve”

You may also like...

  • kujtimi itali

    me pak fjale dhimbjen me te madhe e paska fshatari kooperativist, ku edhe kjo merite do ti hiqet per arsye te thjeshte per mosnjohje te atyre pak vite pune qe kane punuar”jane robtuar”…