Qokë

Një lajm, intervistë apo koment, zakonisht i pavlerë i cili publikohet në media për arsye të domosdoshmërisë për ta mbajtur mirë me një person të caktuar. Përdoret veçanërisht mes gazetarëve të politikës dhe të kulturës. Fjalorthi politik shqiptar

You may also like...