Rregullat fiskale

Një set rregullash të imponuara në Ligjin Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor të ndryshuar që synojnë të kufizojnë aftësinë e qeverisë për të spekuluar me buxhetin e shtetit duke rritur borxhin publik apo duke rritur ritmin e shpenzimeve buxhetore në periudhat para-elektorale. Shih: Reporter.al Indeksi i Fjalorthit Ekonomik, Asfalt Elektoral

You may also like...