Stalini vrau miliona. Një historian i Stanford i përgjigjet pyetjes, a qe kjo gjenocid?

You may also like...