Studim

Kur një projekt nuk ka ndër mend të bëjë asgjë, atëherë thotë se do të bëjë një studim. Fjalorthi politik shqiptar

You may also like...