Trimetalizmi

Sistem monetar që bazohet njëkohësisht në vlerën reale të tri metaleve të ndryshme, zakonisht ar, argjend dhe bakër. Quhet standard trimetalik pasi emetuesi i monedhave apo kartëmonedhave i emeton titujt e tij nën pretimin eksplicit të shkëmbimit të tyre në çdo kohë me një sasi metalesh me kurs këmbimi të paracaktuar. Shih më shumë: Standardi i Arit; Standardi i ArgjenditBimetalizmi; TrimetalizmiFjalorthi Ekonomik

You may also like...