Venezuelë, krijohet ministria e Lumturisë Supreme Shoqërore

You may also like...