Zëdhënës

Nga vetë emri, një i ri apo e re i cili është i gatshëm të nxjerrë nga goja mutin që kryetari, ministri apo kryeministri e shohin si pak të pistë për ta nxjerrë nga goja e vet. Shih më shumë: Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...