About

Ottoman style traveler Evliya Çelebi would have been envious. PS. All the material of this blog is under Copyright. Republication in commercial media is not allowed without prior permission. Online media can use RSS to grab the content of this blog. 

Diary of Tirana është një blog kolektiv që mbulon jetën e përditshme jo vetëm në Tiranë. Autorët aktualë janë Ditari i Tiranës, Xhabyni, Ditari i Shvejkut, Beri, Ivana e të tjerë.

Përmbajtja e blogut është me të Drejta Autoriale. Ripublikimi në median komerciale nuk lejohet pa autorizim paraprak. Media ne internet mund të kopjojë jo më shumë se një paragraf për efekt citimi apo lidhjeje, gjithmonë duke cituar burimin origjinal.

Blogu është organizuar me lajme nga Aktualiteti, Ekonomia, Historia, Konaku i Xhabynit, librat etj. Ruritania News Agency është seksioni i lajmeve gallatë.