About

Based on the Law No. 97/2013, On Media Services in the Republic of Albania, this blog is neither a media, nor a service. It doesn’t serve for the purpose of education, information or entertainment of the general public.

Indeed, this is a non-service that is designed as such to misinform, to perplex and make people dull.

All the material of this blog is under Copyright. Republication in commercial media is not allowed without prior permission. 

Diary of Tirana është një blog kolektiv që mbulon jetën e përditshme jo vetëm në Tiranë.

Përmbajtja e blogut është me të Drejta Autoriale. Ripublikimi në median komerciale nuk lejohet pa autorizim paraprak. Media ne internet mund të kopjojë jo më shumë se një paragraf për efekt citimi apo lidhjeje, gjithmonë duke cituar burimin origjinal.

Blogu është organizuar me lajme nga Aktualiteti, Ekonomia, Historia, librat etj. Ruritania News Agency është seksioni i lajmeve gallatë.