ÇUN TIRONE

Një çun me lekë që do jetën dhe njerëzit, por që përgjithësisht ka vdekur. Çuni i Tironës nuk është detyrimisht tirons, por ka lidhje të mira me establishmentin politiko-mediatik dhe krimin. Ky term u konsolidua në fjalorin politik pas homazhit të KM Rama për bankierin Santo: “Na vranë mizorisht një mik të mirë, çun tirone, nga ata të vërtetët, që donte jetën, donte njerëzit. 100 mijë Euro kush ndihmon policinë”. Fjalorthi Politik Shqiptar