“Zgjodha lirinë”, si një gjyq për shpifje në Francë u bë një gjyq për të vërtetën e kampeve të përqendrimit në Bashkimin Sovjetik

You may also like...