Grafiku, familje me akses në internet në Shqipëri në % kundrejt totalit të familjeve

Grafiku, numri i familjeve shqiptare që kanë lidhje interneti në shtëpi sipas të dhënave të Censusit 2014. Burimi: Instatgis.gov.al

Siç mund të merret me mend, Tirana është vendi me më shumë familje me lidhje interneti, por ajo që bie në sy është që afto 87 për qind e familjeve shqiptare nuk kanë internet dhe një numër i stërmadh komunash as që mund ta imagjinojnë ta kenë.

You may also like...