Tagged: Pabarazia

3

Thomas Piketty, Libri për të cilin po flasin të gjithë

Libri Kapitali në Shekullin e Njëzetenjë, i ekonomistit radikal francez Thomas Piketty ka zemëruar të djathtën dhe ngazëllyer të majtën në argumentimet e tij të fuqishme mbi pasurinë, demokracinë dhe pse kapitalizmi do të...

Malthusi, Marksi dhe Rritja Ekonomike Moderne 0

Malthusi, Marksi dhe Rritja Ekonomike Moderne

Kenneth Rogoff Kembrixh – Premtimi se çdo gjeneratë do të jetë me mirëqënie më të lartë se sa gjenerata paraardhëse është dogma themelore e shoqërisë moderne. Dhe gjerësisht, ekonomitë më të përparuara e kanë...

Reflacion apo deflacion si teori antikrizë 0

Reflacion apo deflacion si teori antikrizë

Gjergj Erebara U bënë tashmë disa njerëzit që rekomandojnë reflacionin si rrugëdalje nga kriza e borxhit publik të Shqipërisë. Reflacioni, termi klasik i procedurës së rritjes së parasë në qarkullim, rritjes së çmimeve, tretjes...