Diçka nuk shkon te teoria e pabarazisë si parakusht për akumulimin e kapitalit dhe zhvillimit

You may also like...