Drejtësia selektive është padrejtësi, edhe në rastin e Gjin Gjonit

You may also like...