Jo më studime gjinore në Hungari

Qeveria e Hungarisë tërhoqi akreditimin për dy programe universitare për studimet gjinore.
Sipas një zëdhënësi, qeverisë nuk i pëlqen të diskutohet gjinia si konstrukt social dhe për rrjedhojë, e sheh të papranueshme që të tjerët ta studiojnë si të tillë.
Hungaria konsiderohet sot si vend i lirë, por është rrugës drejt rënies në kategorinë “Pjesërisht i lirë” për shkak të tendencës drejt autoritarizmit, sipas vlerësimit të Freedom House.

https://cnn.it/2yN2zgg
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/hungary

You may also like...