Komunist blu

Një term i përdorur përgjithësisht për funksionarët e Partisë Demokratike që kanë patur një karrierë si funksionarë të nivelit të ulët apo të mesëm të Partisë së Punës apo shtetit komunist, përgjithësisht nëpër provinca, para se të ngrinin krye dhe të kërkonin të barazoheshin në status me Byronë Politike përmes kontributit në Partinë Demokratike. Simboli i komunistëve blu është padyshim Prof. Dr. Sali Berisha, i cili qe funksionar i Partisë së Punës para se të bëhej kryetar i Partisë Demokratike. Shih më shumë: Fjalorthi Politik Shqiptar

You may also like...