Mit’hat Frashëri (Lumo Skëndo) 1803-1949

You may also like...